Provize je závislá na rozsahu poskytovaných služeb, náročnosti právních úkonů a délce trvání samotného obchodního případu.

Posuzuje se vždy individuálně a je věcí dohody zúčastněných stran.

Provize je stanovena v obvyklém intervalu mezi 3% až  5% v závislosti na výši kupní ceny nemovitostí.

Provize vždy obsahuje kompletní poplatky spojené s celým obchodním případem a služby s tím spojené:

  •   bankovní úschovu (preferujeme)
  •   advokátní nebo notářská úschova
  •   právní služby (smlouvy , ověřování listin, kolky a poplatky spojené s podáním na katastrální úřad)
  •   v případě složitější obchodní transakce, například exekuce věcná břemena oddlužení nemovitosti a podobně, individuální konzultace

V případě pronájmu nemovitosti se provize realitní kanceláře rovná jednomu měsíčnímu nájmu.