Co to je Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - energetický štítek?

energeticky-stitek-penbPrůkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech:

 • Při nové výstavbě. PENB  součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
 • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
 • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
 • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
 • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
 • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
 • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

Kdy je energetický průkaz potřeba ?

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech
A. Při nové výstavbě- PENB je součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

B. Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu celé budovy. Prodávající/pronajímatel má v takových případech povinnost:

 • předložit PENB možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy
 • předat PENB kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé energetické náročnosti podle PENB uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje/pronájmu.

C. Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.

PENB BUDOU DÁLE POVINNI ZAJISTIT (ŘAZENO CHRONOLOGICKY):

D. Do 31. prosince 2014 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.

E. Do 30. června 2015 vlastníci budov užívaných orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

F. Od 1. ledna 2016 vlastník při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.

G. Do 31. prosince 2016 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.

H. Do 31. prosince 2018 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

JAK URČÍM ENERGETICKY VZTAŽNOU PLOCHU?

Energetickou plochu zjednodušeně zjistíte vynásobením zastavěné plochy domu počtem pater:

energetická plocha

Co obsahuje Protokol Průkazu energetické náročnosti budovy ?

Identifikační údaje budovy

 • údaje o hodnocené budově, zejména adresu, kód katastrálního území a číslo parcely, na které budova stojí,
 • údaje o provozovateli, vlastníku či stavebníku
  • typ budovy,
  • použité energie v budově

Technické údaje budovy

  • popis objemů a ploch budovy
  • tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a obálky budovy
  • základní vlastnosti energetických systémů budovy
  • dílčí energetická náročnost prvků technických zařízení budovy
  • celková energetická náročnost hodnocené budovy
  • referenční hodnoty
  • vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
  • celková měrná roční spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a měrné spotřeby energie na  vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení, vztažená vždy na celkovou podlahovou plochu
  • klasifikační třída energetické náročnosti hodnocené budovy, modernizační  opatření ve stavební  části a v technickém zařízení budovy
   • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
   • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy,
   • doporučená  opatření  pro  technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy
  • opatření ke zdokonalení  obsluhy a provozu budovy a technických zařízení budovy
  • klasifikační  třídu  energetické  náročnosti  hodnocené  budovy  po provedení doporučených opatření
  • doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz

Existují z této povinnosti výjimky?

 

Povinnost pořídit si PENB se zatím vyhne jen vlastník bytové jednotky, který dohledá účty za energii spotřebovanou v bytové jednotce za uplynulé 3 roky. Dále se tato povinnost nevztahuje na: a) stavby pro rodinnou rekreaci b) budovy s podlahovou plochou do 50 m2, c) budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, d) průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.